Appartement A, Amsterdam Oost

streetview

binnenhof

bestaande indeling

before - woonkamer 1 before - keuken

 

before - woonkamer 2before - badkamer

nieuwe indeling optie A

optie A - nieuwe indeling 3d impressie indeling woonkamer impressie 3

indeling woonkamer impressie 1

indeling keuken impressie 1

 

nieuwe indeling optie Boptie B - nieuwe indeling 3d impressie

indeling woonkamer impressie 2

indeling woonkamer impressie 4

nieuwe indeling axo B 2 nieuwe indeling axo B